This week’s agenda

0

Tuesday

Farmington: Selectmen, 6:30 p.m., Town Office

Vienna: Selectmen, 6:30 p.m., Town Office

Wilton: Selectmen, 7 p.m., Town Office

Advertisement